Fair lakáshitel kiváltás

KALKULÁLJON MOST!

Igényelt lakáshitel összeg:

Ft
 
 
 
 
 
5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000
min. max.

Futamidő:

hónap
 
 
 
 
 
120 180 240 300
min. max.

Jelenlegi lakáshitel törlesztőrészlet:

Ft
 
 
 
 
 
50 000 100 000 150 000 200 000
min. max.

Az alábbi feltételekkel válthatja ki meglévő lakáshitelét a Sberbanknál:

Új havi törlesztőrészlet Ft
Havi megtakarítás összege Ft
THM %
A kalkuláció során a Bank Ön által meghatározott futamidőre, 6 havi BUBOR-hoz és 2,40% kamatfelárhoz kötött, 6 hónapra rögzített, összesen 3,36% kamatlábbal végezte a számítást, feltételezve, hogy a hitelösszeg nem haladja meg az ingatlan forgalmi értékének 65%-át.
THM: 3,64%-3,76%
Jelen információk kizárólag a figyelemfelhívás célját szolgálják, amelyekből kötelezettségek egyik félre nézve sem származnak, a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja.

FAIR LAKÁSHITEL KIVÁLTÁS

 • 3,36% kamat, kiszámítható törlesztő részlet
 • 0 Ft folyósítási díj
 • Már 1 millió Ft hitelösszegtől
 • Jóváírjuk az értékbecslési- és közjegyzői okirat díját
 • Visszatérítjük a kölcsönösszeg átutalási díját
 • Egyszerű és gyors igénylés
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a részletes kondíciókat és igénylési feltételeket megtalálja a „Fair lakáshitel kiváltás hirdetménye” c. hirdetményben és a Fair Lakáshitel Kiváltás terméktájékoztatóban.

FAIR LAKÁSHITEL KIVÁLTÁS FAIR FELTÉTELEKKEL

Amit kérünk a hiteligényléshez:

 • más banknál legalább 2 éve megfelelően törlesztett lakáscélú jelzáloghitelt
 • kiváltandó kölcsön szerződését
 • legalább nettó 100.000.- HUF összeget elérő jövedelmet , amelyet igazolhat 1 havi bankszámlakivonattal, vagy munkáltatói igazolással, vagy NAV jövedelemigazolással
 • forgalomképes, min. 5 millió Ft forgalmi értékű, az igényelt kölcsönre fedezetet nyújtó ingatlant
 • legalább 18 éves életkort az igényléskor
 • legalább havi 120 ezer Ft jóváírás vállalását a folyószámlájára a hitel futamideje alatt
 • az igénylők negatív információval nem szerepelhetnek a KHR nyilvántartásában, köztartozásuk nem lehet

Amit NEM kérünk a hiteligényléshez:

 • életbiztosítás megkötését
 • közüzemi számlát
 • több havi bankszámlakivonatot
 • nagy összegű betételhelyezést a díjkedvezményekért cserében
 • kötelezően megadandó csoportos beszedést vagy kimenő állandó átutalást
 • nem szabjuk meg milyen számlacsomagot igényeljen nálunk
 • további termékek igénylését, hogy hitelének kamatozása kedvezőbb legyen
 • a hitelkiváltáshoz kapcsolódó átutalási és könyvelési díj nem Önt terheli

KI IGÉNYELHET FAIR LAKÁSHITEL KIVÁLTÁST?

 • természetes személy, aki rendelkezik más Banknál lakáscélú jelzáloghitellel, és azt 2 éve megfelelően törleszti
 • 18. életévet betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi állampolgár
 • igénylő életkora a kölcsön lejáratakor nem haladja meg a 70. életévet
 • rendelkezik rendszeres, legalább havi nettó 100.000 Ft összeget elérő jövedelemmel
 • a Központi Hitelinformációs rendszer (KHR) nyilvántartásában negatív információval nem szerepel, köztartozása nincs
 • az ügyletbe be tud vonni forgalomképes, a kiváltandó kölcsönre megfelelő fedezetet nyújtó és legalább 5 millió Ft forgalmi értékű ingatlant, ingatlanokat

MI SZÜKSÉGES A LAKÁSHITEL IGÉNYLÉSHEZ?

 • kiváltandó kölcsön kölcsönszerződése
 • személyi igazolvány és lakcímkártya
 • adóazonosító jel igazolása
 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (Banki nyomtatvány), vagy NAV igazolás a jövedelemről és a köztartozások megfizetéséről vagy 1 havi bankszámlakivonat, amelyen munkabérjóváírás vagy nyugdíj jogcímen a jövedelem azonosíthatóan megjelenik
 • a Bank által elfogadott értékbecslés

A lista nem teljes körű, további részletekről és információkról kérjük tájékozódjon telefonon (06 40 41 42 43) vagy honlapunkon keresztül. A termék aktuális hiteldíjai a „Forintosított lakáscélú hitelek kiváltására nyújtott lakáshitel hirdetménye” c. Hirdetményben érhetők el.

DÍJAK, JUTALÉKOK

AKCIÓ: a kölcsönösszeg átutalásának díját és a kapcsolódó könyvelési díjat a Bank a folyósítást követően visszatéríti. Az értékbecslési- és közjegyzői okirat díját a Bank a folyósítást követően az ügyfél számláján kedvezményként jóváírja. Az akció visszavonásig érvényes.

Fizetendő díj, költség megnevezése Mértéke Teljesítés esedékessége
Kezelési költség 0,00% havonta
Hitelbírálati díj 0 forint kölcsön igénylés benyújtásakor
Folyósítási díj 0 forint folyósításkor
Előtörlesztési díj1
ha a szerződéskötéstől számított futamidő meghaladja a 13. évet
0,00% előtörlesztéskor
Előtörlesztési díj1
ha a szerződéskötéstől számított futamidő meghaladja a 10. évet
1,00% előtörlesztéskor
Előtörlesztési díj1
ha a szerződéskötéstől számított futamidő 10. év lejáratát megelőzően az előtörlesztés saját erőből történik
1,00% előtörlesztéskor
Előtörlesztési díj1
ha a szerződéskötéstől számított futamidő 10. év lejáratát megelőzően részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történő részleges vagy teljes előtörlesztés esetén
2,00% előtörlesztéskor
Szerződésmódosítási díj2 2,00%, de legfeljebb 35 ezer forint szerződés módosításakor
Értékbecslési díj 24 000 Ft + ÁFA az értékelés elkészítésekor a helyszínen, folyósítás követően visszatérítésre kerül


1\ A kölcsönszerződéstől eltérő teljesítésnek minősülő előtörlesztéskor. Alapja az előtörlesztett kölcsönösszeg. Az előtörlesztés díja részleges előtörlesztés vagy végtörlesztés esetén 0%, ha a fennálló tartozás legfeljebb 1 millió forint és a megelőző 12 hónapban az ügyfél nem törlesztett elő. Továbbá a előtörlesztés díja szintén 0%, lakáscélú hitelek esetében amennyiben a kölcsönszerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően történik az első részleges-, vagy teljes előtörlesztés és az nem más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik vagy az előtörlesztett összeg nem haladja meg a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét.

2\ A kölcsön-, a biztosítéki ügylet, vagy bármely, a kölcsönügylethez kapcsolódó szerződés módosításakor. Alapja a módosítással érintett kölcsönösszeg. A szerződésmódosítási díj 0 Ft futamidő hosszabbítás esetén, amennyiben a futamidő meghosszabbítására 5 éven belül nem került sor.

A kamatokról és kondíciókról részletesen olvashat a mindenkor aktuális „Fair lakáshitel kiváltás hirdetménye” című hirdetményben.

Jelen hirdetés nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak vagy hivatalos tájékoztatónak. Amennyiben a körülményekből más következik, vagy következhet a Sberbank Magyarország Zrt. az ajánlati kötöttségét kizárja.

DÍJAK, JUTALÉKOK

Díjak
 • THM érték: 3,64% - 4,70%
   


  Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre került kiszámításra. Egyösszegű folyósítással, 0 % folyósítás díjjal, és ingatlanfedezet esetén egyszeri értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői díj nélkül kalkulálva.
  A THM kalkulációja a meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a meghirdetett akciókkal, a hatályos jogszabályok és a vonatkozó Hirdetmény hatálya alatt érvényes BUBOR érték figyelembevételével történt.
  Ha az ügyletre vonatkozó Hirdetmény szerinti feltételek változnak, a THM értéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kamatkockázatot.
  A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 12 600 Ft, havi 0 Ft számlavezetési díj, egy darab a Bank által Takarnet rendszeren keresztül lekért 2 000 Ft és egy darab hiteles 6 250 Ft, nem elektronikus formában kiállított tulajdoni lap, a kölcsönösszeg egyszeri átutalási díja 20 000 Ft, könyvelési díj 6 000 Ft, egyszeri folyósítási díj 0 Ft. A vagyonbiztosítás díja a THM kiszámításakor nem ismert.

   

 • Reprezentatív példa 6 havi BUBOR alapú forint piaci kamatozású „A” típusú kölcsön esetén.
  A reprezentatív példa esetében alkalmazott törlesztő részletek száma 240 hónap.

   
       
  Konstrukció neve Hitelkamat Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hitel futamideje Teljes hiteldíj mutató (THM %) Fizetendő teljes összeg Törlesztő részlet
  Mértéke (%) Típusa
  Forint piaci kamatozású kölcsön "A típus" 3,36 6 havi BUBOR alapú, változó 1 979 432 Ft 5 millió forint 20 év 3,64 6 979 432 Ft 28 759 Ft
   
   
 • THM érték: 3,76% - 4,83%
   
  Technikai számla esetében a Teljes hiteldíj mutató (THM) 5 millió forint kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre került kiszámításra. Egyösszegű folyósítással, 50 000 Ft folyósítás díjjal, és ingatlanfedezet esetén egyszeri értékbecslői díjjal, de műszaki szakértői díj nélkül kalkulálva.
  A THM kalkulációja a meghirdetéskori aktuális feltételek szerint, a meghirdetett akciókkal, a hatályos jogszabályok és a vonatkozó Hirdetmény hatálya alatt érvényes BUBOR érték figyelembevételével történt.
  Ha az ügyletre vonatkozó Hirdetmény szerinti feltételek változnak, a THM értéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kamatkockázatot.
  A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: egyszeri ingatlan-nyilvántartási eljárási díj 12 600 Ft, egy darab a Bank által Takarnet rendszeren keresztül lekért 2 000 Ft és egy darab hiteles 6 250 Ft, nem elektronikus formában kiállított tulajdoni lap, a kölcsönösszeg egyszeri átutalási díja 20 000 Ft, könyvelési díj 6 000 Ft, egyszeri folyósítási díj 50 000 Ft. A törlesztésre szolgáló technikai számlának nincsen fenntartási díja. A vagyonbiztosítás díja a THM kiszámításakor nem ismert.
 • Reprezentatív példa 6 havi BUBOR alapú forint piaci kamatozású „A” típusú kölcsön törlesztésre szolgáló technikai számla esetén.
  A reprezentatív példa esetében alkalmazott törlesztő részletek száma 240 hónap.
   
       
  Konstrukció neve Hitelkamat Hitel teljes díja Hitel teljes összege Hitel futamideje Teljes hiteldíj mutató (THM %) Fizetendő teljes összeg Törlesztő részlet
  Mértéke (%) Típusa
  Forint piaci kamatozású kölcsön "A típus" 3,36 6 havi BUBOR alapú, változó 2 029 432 Ft 5 millió forint 20 év 3,76 7 029 432 Ft 28 759 Ft
   
     
  A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.
   

Kérjen Tőlünk ajánlatot!

Név
Telefonszám
Születési dátum
Választott fiók
Mióta rendelkezik lakáshitellel?
Szerepel a negatív KHR nyilvántartásban?
(adóslista)
Mekkora a nettó jövedelme?
Visszahívást kérek!
A "Visszahívást kérek" gomb megnyomásával
elfogadja az Adatkezelési irányelveinket.